Kárpát-medence útikönyv
Település
Csíksomlyó - Kárpát-medence útikönyv

Csíksomlyó

(Sumuleu Ciuc, Schomlenberg)
Csíksomlyó

Csíkszereda északi részén található Csíksomlyó. Itt rendezik évente a hatalmas tömegeket vonzó csíksomlyói, pünkösdi búcsút.

Csíksomlyói templom

A csíksomlyói pünkösdi búcsú

A székely nép körében már a XV. században virágzott a Boldogságos Szűz Mária tisztelete. A környéken élők Mária-ünnepeken Somlyón gyűltek össze.

IV. Jenő pápa az 1444-ben íródott körlevelében arra kéri a népet, hogy legyenek a ferencesek segítségére a templomépítésben. A pápa a templom építését azzal indokolja, hogy a "hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni". Cserébe, a kor szokásának megfelelően, búcsút engedélyezett a jótevőknek.

Azóta is megszakítás nélkül tart a zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tiszteletére.

1567-ben fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem haderővel igyekezett az unitárius vallás felvételét rákényszeríteni a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét. Ezt azonban nem hagyták, István, gyergyóalfalvi plébános vezetésével fegyvert fogtak hitük védelmére.

A gyülekezőt Csíksomlyón tartották, Pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat, Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára szembeszállni a hitújítók seregével. Ez idő alatt az idősek, az asszonyok és a gyerekek otthon maradtak és a hadba indulók győzelméért imádkoztak. A csata diadallal végződött, a győztesek nyírfaágakkal ékesítették lobogóikat és így vonultak le a Hargita hegyéről. A Csíksomlyón maradottak eléjük mentek, és együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és megköszönni a Szent Szűz segítségét. Az esemény emlékére fogadalmat tettek, hogy ezentúl minden év Pünkösdjének szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra, és az eredeti hagyomány szerint nyírfaággal a kezükben, vagy járművüket feldíszítve térnek haza otthonukba.

Csíksomlyó ma is a székelység híres búcsújáró helye, de már más vallású keresztény hívek is nagy számban vesznek részt az ünnepségeken. 1990 óta minden évben több százezer ember zarándokol Somlyóra és vesz részt a Szúzanya tiszteletére tartott körmeneten és szentmisén.

Megközelítése:

Magyarország felől talán a legnépszerűbb útvonal, ha az ártándi átkelőnél megyünk át a határon, innen pedig a Nagyvárad-Kolozsvár közötti 1-es számú főközlekedési útvonalon. Kolozsváron Torda felé vesszük az irányt (még mindig az 1-es úton), Torda déli részén áttérünk balra a 15-ös sz. útra, majd ezen megyünk egészen Marosvásárhelyig. Itt jobbra fordulunk a 13-as sz. útra Segesvár felé. Ezen az úton választhatunk, hogy elmegyünk Segesvárig, vagy pedig Balavásárnál balra fordulva Szováta felé vesszük az irányt és onnét kezdve tulajdonképpen egész Csíksomlyóig magyarok lakta területeken megyünk végig. Amennyiben Segesvárt választjuk, keresztülhaladunk a városon, az út kelet felé veszi az irányt, kb. 10-15 km múlva balra le kell térni Székelykeresztúr-Székelyudvarhely felé (Héjjasfalvánál). Ez az útvonalváltozat nagyjából innen halad magyarok lakta területen.

Ha az előző útvonal szimpatikusabb (az utóbbi években sokat javítottak az utak színvonalán errefelé) akkor Szováta felé vesszük az irányt. Keresztülhaladunk Parajdon, Korondon, Farkaslakán, majd  Szejkefürdő után beérkezünk Székelyudvarhelyre.

Székelyudvarhelyt elérve a 13A utat kell keresnünk, ami a Tolvajos-tetőn (985 m) keresztül Csíkszeredába visz.
Csíkszeredán belül balra, Gyergyószentmiklós felé indulunk, majd a Csíksomlyói templomot jobbra találjuk.


Név
E-mail cím
Honlapod címe (ha van)
Hozzászólás
Mennyi három meg három (betűvel)?

eXTReMe Tracker
Belépés
Regisztráció