Kárpát-medence útikönyv
Szobrok, emlékművek, temetők > Szobrok
Budapest - Hősök tere: Millenniumi emlékmű - Kárpát-medence útikönyv

Budapest - Hősök tere: Millenniumi emlékmű

Budapest - Hősök tere: Millenniumi emlékmű

Megközelítése, helye:

A budapesti Millenniumi emlékmű a Városliget mellett, a Hősök terén található. Megközelíthető autóval a Dózsa György úton, a Kós Károly sétányon, vagy az Andrássy úton, vagy a Földalattival a Hősök terénél leszállva.

A szoborcsoportról:

Thaly Kálmán történetírótól, a Függetlenségi Párt képviselőjétől származott az ötlet, hogy a honfoglalás ezredik évfordulójának megörökítésére az ország különböző pontjain millennáris emlékműveket emeljenek. Ezek a helyek a következők voltak: a munkácsi várhegy, a nyitrai Zoborhegy, a dévényi várhegy (mely a Morva vizének Dunába torkolásánál emelkedik), Pannonhalma, a zimonyi várhegy, Pusztaszer, valamint a brassói Cenk-hegy. Az emlékek száma a hét vezérre, a hét magyar törzsre utal. Thaly ezek mellett szorgalmazta még egy központi, a Városligetben álló emlékmű felállítását is.

Budapest - Hősök tere: Millenniumi emlékmű

1894-ben egy erre a célra kitűzött képviselőházi bizottság úgyhatározott, hogy a központi millenniumi emlékművet az Andrássy út végén kell felépíteni, benne központi helyen elhelyezve Árpád szobrát. A tervek elkészítésére nem írtak ki pályázatot, hanem Zala György szobrászművészt és Schikedanz Albert építészt bízták meg. Ebből némi vita támadt építész körökben Schulek Frigyes vezetésével, akit később a Halászbástya megtervezésének megbízásával csendesítettek le.

Az elfogadott tervek alapján az emlékmű két hemiciklusának oszlopcsarnokában 7-7 szobor kapott helyet, sorrendben: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót és I. Ferenc József szobra. A szobrok alatt egy-egy dombormű mutatta be az adott uralkodó vagy személy működésének, életének legjelentősebb mozzanatát.

A bal oldali oszlopcsarnok tetején, a külső szélen a "Munka és Jólét" allegóriája, a belső szélen a "Háború" vágtató bigája, vele szemben, a jobb oldali oszlopcsarnok belső szélén a "Béke" kocsija, míg a külső szélen a "Tudás és Dicsőség" szobra kapott helyet.

Budapest - Millenniumi emlékmű: A Munka és Jólét szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: A Tudás és Dicsőség szobra

Budapest - Hősök tere: A Munka és Jólét, valamint a Tudás és Dicsőség szobrai (Zala György)

 

Budapest - Millenniumi emlékmű: A Háború szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: A Béke szobra

Budapest - Hősök tere: A Háború és a Béke szobrai (Zala György)


A szoborcsoport központi részén eredetileg az obeliszk állt volna, tetején a győzelem géniuszával, a kiterjesztett szárnyú Gábriel arkangyal szobrával, aki egyik kezében a koronát, másik kezében kettős keresztet tart. Az obeliszk előtt és mellett pedig a hét vezér szoborcsoport látható, élükön Árpáddal.

Budapest - Millenniumi emlékmű: Gábriel arkangyal szobra

Az emlékmű építése csak 1896 végén kezdődhetett meg, hiszen a leendő emlékmű helyén akkor még a millenniumi kiállítás díszkapuja állt. A 85 méter szélességű és 25 méter mélységű, félkör alakú oszlopcsarnok, és a középpontjában álló obeliszk zárókövét 1901. október 24-én helyezték el. Az építés közben Zala György is dolgozott a szobrokon ideiglenes műtermében, a Nyugati pályaudvar egyik raktárában, ahol elfért Gábor arkangyal 3 és fél méter magas alakja és Árpád lovas szobra. A századfordulóra elkészült Gábor arkangyal szobor a párizsi világkiállításon nagydíjat nyert.

Budapest - Millenniumi emlékmű: Árpád szobra

A 14 királyszoborból (Hunyadi Jánost is beleértve) 1905-ig 5 darab készült el, 1908-ig további 6, majd a háború kezdetéig még 2, így amikor a háború miatt leállt az építés, már csak Nagy Lajos, és a hat vezér Árpád mellől hiányzott a szoborcsoportból. 1919-ben, a tanácsköztársaság idején vörös függönnyel vonták be az oszlopcsarnokot és az obeliszket, melyre Marx és Engels hatalmas gipsz arcképeit lógatták fel. Eközben Ferenc József, már elkészült szobrát is összetörték, így a hiányzó alkotások száma eggyel növekedett (a szobrot később Zala újra megmintázta, immár királyi köntösben).

A háború után továbbra is hosszan szünetelt az építkezés, majd 1926-ban folytatódott, és a hiányzó szobrok és domborművek elkészülte után az emlékművet 1929. május 26-án, a hősök emléknapján avatták fel. Ez az átadott emlékmű már azonban más volt, mint amit a millennium évében, még az I. világháború előtt tervezői elképzeltek.

Budapest - Millenniumi emlékmű: Hősök emlékköve

Budapest ostromakor, 1944-45 telén a jobb oldali oszlopcsarnok szélét találat érte, amely ledöntötte a 3 szélen álló Habsburg uralkodó szobrát. Az 1948-as kommunista fordulat után pedig a maradék két Habsburgot is kivették a sorból, a hozzájuk tartozó domborművekkel együtt, helyükre a Habsburg ellenes küzdelmek vezetőinek szobrát helyezték el: I. Ferdinánd helyére Bethlen Gábor, III. Károly helyére Bocskai István, Mária Terézia helyére Thököly Imre, II. Lipót helyére II. Rákóczi Ferenc valamint I. Ferenc József helyére Kossuth Lajos szobrai és domborművei kerültek. Még egy változtatást tettek, Könyves Kálmán domborművét, ahol a király a magyar államhoz csatolta Horvátországot és Dalmáciát, lecserélték, helyette egy olyat rakta, amin Könyves Kálmán betiltja a boszorkányégetést.

A Hősök emlékkövét szintén kicserélték, rajta az "Ezeréves határokért" feliratot "A hősök emlékének, akik népünk szabadságáért és a nemzeti függetlenségért áldozták életüket" felirat váltotta.

Szent István szobra és domborműve:

Millenniumi emlékmű: Szent István szobra Millenniumi emlékmű: Szent István domborműve

Szent László szobra és domborműve:

Millenniumi emlékmű: Szent László domborműve Millenniumi emlékmű: Szent László szobra

Könyves Kálmán szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Könyves Kálmán szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: Könyves Kálmán domborműve

II. András szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: II. András domborműve Budapest - Millenniumi emlékmű: II. András szobra

IV. Béla szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: IV. Béla szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: IV. Béla domborműve

Károly Róbert szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Károly Róbert domborműve Budapest - Millenniumi emlékmű: Károly Róbert szobra

Nagy Lajos szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Nagy Lajos szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: Nagy Lajos domborműve

Hunyadi János szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Hunyadi János domborműve Budapest - Millenniumi emlékmű: Hunyadi János szobra

Hunyadi Mátyás szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Hunyadi Mátyás szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: Hunyadi Mátyás domborműve

Bocskai István szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Bocskai István domborműve Budapest - Millenniumi emlékmű: Bocskai István szobra

Bethlen Gábor szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Bethlen Gábor szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: Bethlen Gábor domborműve

Thököly Imre szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Thököly Imre domborműve Budapest - Millenniumi emlékmű: Thököly Imre szobra

II. Rákóczi Ferenc szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: II. Rákóczi Ferenc szobra Budapest - Millenniumi emlékmű: II. Rákóczi Ferenc domborműve

Kossuth Lajos szobra és domborműve:

Budapest - Millenniumi emlékmű: Kossuth Lajos domborműve Budapest - Millenniumi emlékmű: Kossuth Lajos szobra


Név
E-mail cím
Honlapod címe (ha van)
Hozzászólás
Mennyi három meg három (betűvel)?

  • nagyon jó

  • Minden módon,szinten keresem a kapcsolatot az Öshazámmal, minden érdekel! Keresem a szót, keresem a hangot...Szia, Zsuzsa

  • Köszönöm szépen az ismertetőt.Egy élmény volt pontosan megismerni

Címkék: Budapest | Millenniumi emlékmű | Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye | Zala György | Schikedanz Albert | Senyei Károly | Füredi Richárd | Telcs Ede | Kiss György | Köllő Miklós | Margó Ede |
eXTReMe Tracker
Belépés
Regisztráció